Referat af baneudvalgsmøde #19-23 d. 8. marts 2023

 Til stede: Nils Rohde, Ole Nielsen, Marianne Sinding, Joan Fischer, Jens Landbo, Ib Larsen, Kjeld Birch, Peter Thrige Andersen (ref.)

Fraværende: Ingen.

På mødet blev gennemgået tilbud og løsning fra Gribskovsmeden (2,6m bred stålbro, flad på I-jern med hul-plader med høje kanter men uden rækværk) på ny Bro over hul 11 (samt evt. hul 1). Baneudvalget enedes om den foreslåede løsning og indstiller til bestyrelsen at gå videre med økonomien. Der følges op med smeden vedr. mulighed for sponsorat, rabat ved begge broer (hul 1 skal kun være ca. 1,5m bred og kun dimensioneret til buggy (ikke maskiner)) og om vi eventuelt kan se en lignende bro i virkeligheden.

Der er aftalt, at vi arbejder mod Speed-week i sidste uge af juni med afsluttende slagspilsturnering den 1. juli.

Der kommer 12.000 nye range-bolde i april (ca.) som iblandes eksisterende bolde som supplement.

Der er aftalt frivillig medhjælperdag den 25/3, hvorfor banen lukkes frem til kl 10:30. Der afsluttes med frokost i cafeen i stedet for i greenkeepergården. Tilmelding og opgaver er lagt i golfbox.

Poppel-træer i hjørnet og langs stien efter hul 13 skal fældes / er ved at blive fældet, da de dels skaber problemer med rødder i overfladen og dels er til fare for trafikken (er begyndt at dø og kan vælte ud på vejen). Greenkeeperne opfordres til at holde lidt igen for ikke at gøre området alt for goldt og åbent. Desuden skal der udtænkes et par mulige, permanente løsninger som f.eks. ny beplantning for at lukke mod vejen. En alternativ mulighed kunne være en ”planteskole” hvor vi kunne opdrætte nye selvsåede træer til senere udplantning.

Puslepladsen er stadig et område med en del at ønske. Baneudvalget har tidligere besluttet, at der kun skal bruges luft til at rense vogn m.v. Der ønskes ikke unødigt vandspild (vi skal tænke på naturens ressourcer) og følgende sjap – derfor er vandslangerne fjernet og vil ikke komme igen. Vand kan bruges i mindre mængde til vask af udstyr i vasken. Pladsen er stadig ikke optimal, og der skal udtænkes et projekt til opgradering af pladsen. Vi er gået bort fra en mulig placering ud til markvejen efter hul 18.

Der skal laves kildesortering overalt i klubben og således også på banen. Vi afventer i første omgang kravene fra kommunen, når de er klar. Desuden følges med i erfaringerne fra andre klubber, som allerede har fået påkravet og implementerer kildesortering nu. Men i første omgang betyder det et farvel til de mange skraldespande til blandet skrald som i dag findes overalt på banen.

Desuden blev projektplanen gennemgået og opdateret. Greenkeeperne har udført langt de fleste opgaver samt en meget stor mængde dræn-renoveringer hen over vinteren, så listen er ikke udfordrende for nærværende. Det betyder at greenkeeperne kan gå videre med renovering (opretning) af tee-steder prioriteret efter, hvor slemt det står til. Tee-steder på hul 5 og 15 står først.

Næste møde i baneudvalget blev aftalt til onsdag den 10. maj kl. 16:00.

Referat ved

Peter Thrige Andersen

Baneudvalgsformand