Referat af baneudvalgsmøde #17-22 d. 17. august 2022

 Til stede: Nils Rohde, Ole Nielsen, Marianne Sinding, Joan Fischer, Peter Thrige Andersen (ref.)

Fraværende: Jens Landbo, Ib Larsen, Kjeld Birch, Inger Hedegaard

Lars Brohammer er udtrådt af udvalget pga. manglende tid.

På mødet blev projektplanen gennemgået samt følgende punkter:

Problemerne med afdræning af søen til venstre på hul 18 blev drøftet. Ole fortalte at de, efter at have tømt begge søer, havde fundet et gammelt dræn (fra og til midt i begge søer), der utilsigtet drænede den venstre sø ned i højre, der så drænede vandet væk. Dette mellem-dræn er nu lukket, og søerne skulle gerne begge kunne stå med passende niveau af vand – hele året.

Nils vil følge op med kommunen vedrørende vores ønske om special-skiltning ved golfklubbens vej-krydsninger for at nedbringe hastigheden og hæve sikkerheden for alle.

Der er etableret bænke ved par-3 banen. Disse bliver nu flittigt benyttet.

Vi drøftede de meget lave greenfee-priser over sommeren med et stort ønske om at undgå dette i fremtiden. Det sender et helt forkert signal om banen som værende ”billig” – når den jo netop er en af de mest velholdte baner i området, takket være en meget engageret og dygtig greenkeeper-stab. Desuden skal vi gerne kunne sammenlignes med tilsvarende baner i området. Nils, der er med i pris-udvalget, oplyste at man fremover vil lægge sig op ad tilsvarende baners prisniveau.

Desuden drøftede vi behovet for at stramme op på etiketten i klubben, herunder dresscode, samt ensarte og fokusere bane-kontrollen. Dette vil blive adresseret af bestyrelsen.

Næste møde i baneudvalget blev aftalt til onsdag den 19. oktober kl 16:00.

Referat ved

Peter Thrige Andersen

Baneudvalgsformand