Referat af baneudvalgsmøde #15-22 d. 23/03-2022

Til stede: Nils Rohde, Lars Brohammer, Ole Nielsen, Marianne Sinding, Ib Larsen, Peter Thrige Andersen (ref.)

Fraværende: Kjeld Birch, Inger Hedegaard, Joan Fischer og Jens Landbo

Som aftalt er aktiviteterne flyttet over i en projektplan, som blev gennemgået og sorteret på mødet. Det er meget imponerende at se, at stort set alt er udført af vores team over vinteren.

Herudover blev følgende drøftet:

Buggy forbud vil forblive i værk indtil nattefrosten er ovre. Vores udlejnings-buggier vil midlertidigt være tilgængelige den 2. april til åbningsturneringen.

Nils sender reminder til kommunen om, at der bør opsættes advarselstavler om krydsende golfspillere ved alle vores overgange og/eller nedsat fartgrænse på de relevante veje.

Næste møde i baneudvalget blev aftalt til onsdag den 1. maj 2022 kl 16:00.

Referat ved

Peter Thrige Andersen

Baneudvalgsformand

Projektplan Ree Golfklub – Baneudvalget – v2022-03

  • Ny vaskeplads efter hul 18 – på skråningen op mod sekretariat/shop. En løsning med elefantrist til to, rækværk og kun luft er foreslået. Projektet er skudt til hjørne.
  • Lys på puttinggreen – Da der åbenbart ikke må opsættes højere master end 1,2m er det ikke muligt at skabe brugbart lys uden at flytte lys til højere bygninger eller lignende.
  • Der er indkøbt nye, infrarøde (energioptimale) varmelamper til DR. Disse er underdimensionerede, så de kun kan bruges på en enkelt udslagsplads ad gangen – så de bør flyttes. Desuden modvirker de infrarøde varmestråler den automatiske PIR lysføler på lyset, så det slukker, når varmen tændes. Dette skal løses ved, at lyset automatisk skal forceres tændt når varmelampen tændes…
  • Ventilation i simulatorrum. Dette projekt indgår nu i en samlet vurdering/plan for simulatorrummet – dette ligger hos Bestyrelsen.
  • Rangebolde skiftes fra de gamle vinterbolde til de nye igen fra omkring 1. april. Der skal købes nye nye igen til sæson 2023, så dem, vi har nu, bliver til de gamle fra nu af.
  • Der etableres ny og større dropzone på hul 11.
  • Tee-stedsskilte er opdateret med nye index m.v. Vi mangler stadig flere på visse tee-steder – de er bestilt, og de kommer snarest.
  • Ole ønsker kasser med en spand topdressing på teesteder (specielt 56). Disse er på vej.
  • Mange tee-steder skal graves op og rettes ud. Dette arbejde er påbegyndt og bagerste tee er fikset på hul 1 og 3. Andre følger.

Andre punkter pr. hul:

Hul 1: –  Ole har et ønske om at der etableres rør fra vores vandreservoire til åen længere nede ved overgangen hul 1+11 – Tyskergraven. Dette, da vandet er renere og bedre end i Pøleåen, og tilgangen virker mere konstant også i tørre perioder. Der skal graves nogle hundrede meter kabel og rør ned langs hul 1og 11. Afventer tid til projektet.

Hul 2  – hul 8:

Hul 9:  –  Området er forberedt til blomster og frø indkøbt…

Hul 10: – Der er stadig problemer med dræn mellem brønden (mod 9. green) og søen på hul 10

Hul 11 – hul 14:

Hul 15: – Der skal meget mere muld over dræn – specielt nede i svinget efter højre sø.

Hul 16 – hul 18: