Referat af baneudvalgsmøde #14-21 d. 20/10-2021

Til stede: Inger Hedegaard, Nils Rohde, Joan Fischer, Lars Brohammer, Ole Nielsen, Marianne Sinding, Jens Landbo og Peter Thrige Andersen (ref.)

Fraværende: Kjeld Birch

Som aftalt er aktiviteterne flyttet over i en projektplan, som blev gennemgået og prioriteret på mødet.

Herudover blev følgende drøftet:

Vi skal jagte en ny greenkeeper – og Ole er på sagen.

Begge putting-greens (både ved klubhus og foran drivingrange) skal have et nyt skilt med teksten ”Indspil og chipping forbudt”, da det er ødelæggende for greens at blive udsat for høje indspil. Der findes en egnet indspilsgreen bag klubhuset, hvor der også er øve-bunkers m.v. Ole får indkøbt skilte.

Vi skal have indkøbt to ”vej-spejle” til opsætning ud for teested på hul 14 – som test for om det vil være nok at kigge i disse inden udslag for at sikre sig ingen trafik, herunder cyklister og gående. Ib får opgaven.

Banen er nu så våd, at vores udlejnings-buggier tages ud af drift, og al brug af egne buggier forbydes i perioder med våd bane. Dette vil blive vist med tydelig skiltning – og Ole vil være ansvarlig for at tage forbud i drift og tillade det igen efter hans vurdering.

Det er baneudvalgets vurdering, at færdslen på de offentlige veje omkring golfbanen er alt for høj – specielt hvor spillerne er nødt til at krydse vejene (hul 5-6 og 10-11) samt naturligvis ved overgangen til træningsområdet, hvor også juniorer færdes meget. Vi opfordrede Nils til at tage sagen via sekretariatet til kommunen og evt. politiet for at få nedsat hastighedsgrænserne – eller, som minimum, at få opsat advarselstavler om krydsende golfspillere eller lignende.

Dette blev sidste baneudvalgsmøde i denne sæson. Peter Thrige fortsætter det tætte samarbejde med greenkeeper-staben og Ib vinteren igennem. På gensyn til næste sæson.

Næste møde i baneudvalget blev aftalt til onsdag den 23. marts 2022 kl 16:00.

Referat ved

Peter Thrige Andersen

Baneudvalgsformand