Baneudvalget

Baneudvalget består af repræsentanter fra golfklubben og greenkeeperne. Formålet med baneudvalget er at fungere som kontaktorgan mellem klubbens medlemmer, greenfee spillere og greenkeeperstaben, for derved at sikre en fortsat udvikling af banen.

Såfremt at man har gode forslag omkring banen og træningsanlægget, så kom gerne frem med disse.
Udvalget kan kontaktes på mail: pta@thorsholm.dk ,eller ved direkte kontakt til et af udvalgets medlemmer.

Peter Thrige Andersen
Udvalgsformand
61 30 31 80
Ole Nielsen

Udvalgsmedlem

Marianne Sinding

Udvalgsmedlem

Nils Rohde

Udvalgsmedlem

Kjeld Birch

Udvalgsmedlem

Joan Fischer

Udvalgsmedlem

Jens Landbo

Udvalgsmedlem