Cafe-udvalget

Udvalgets hovedopgave er: at sikre tilbagemeldinger fra medlemmer og gæster (og bestyrelsen), der har benyttet restaurant og formidle/afstemme forventning til restaurant, herunder personale, service og menu.

Medlemmer

Finn Lange

Udvalgsformand

Jan Falstrøm

Medlem

Gert Geertsen

Medlem

Marianne Sinding

Medlem

Jørgen Nordentoft

Medlem

Nils Rohde

Medlem

Peter Thrige Andersen

Medlem

Mette Schjønning

Medlem