Ekstraordinær generalforsamling 9/8

Indkaldelse 
Ekstraordinær generalforsamling i REE Golfklub,
tirsdag den 9. august kl. 19:00

Dagsorden
1.Valg af dirigent.
2. Forslag fra bestyrelsen.
3.Eventuelt.

Forslag:
I forlængelse af seneste generalforsamling, hvor behovet for renovering af simulatorrummet og teknologi
blev diskuteret, indkalder bestyrelsen nu til ekstraordinær generalforsamling i lokalet over restauranten.
Dette sker, som det blev lovet på den ordinære generalforsamling, for formelt at få en ny
generalforsamlings godkendelse til at iværksætte dette forholdsvis dyre renoveringsprojekt.
Baggrund
Vores simulatorrum og teknologi er 10 år gammel. Vi har de senere år set stagnation/reduktion i interessen
for at bruge vores simulatorer. Med fald i indtægt til følge.
Klubben har en væsentlig indtægtskilde via simulatorrummet. I 2022 budgetteres med en indtægt på
120.000 kr. Hvis denne indtægt ikke skal reduceres forholdsvis hurtigt, kræver det, at vi opgraderer rum og teknologi.
En opgradering der til gengæld vil øge indtægten ganske pænt.
En opgradering til Trackmann teknologien, skift af lærreder og bagtæpper og ventilering af rummet vil løbe op i en udgift på omkring 500.000 kr. Klubben har aktuelt en egenkapital på 833.000 kr., som tillader – med generalforsamlings godkendelse – at bruge de ca. 500.000 kr. til opgradering af simulatorrummet.
Dertil kommer at klubbens aktuelle økonomi i 2022 tegner bedre end budgetteret.
Investeringen budgetteres at være tjent hjem på ca. 5 år, derefter er forventningen, at klubbens årlige indtægt fra simulatorrummet varigt vil være forbedret med mere end 80.000 kr. årligt.
Dette holdt op imod scenariet, hvor vi ikke gør noget, og vil se faldende indtægt.
Bestyrelsen håber. at der kommer pænt mange medlemmer til denne ekstraordinære generalforsamling, for at kunne få baggrund og argumentation for projektet uddybet, og stillet de nødvendige spørgsmål.
Alternativet er. at man kan stemme ved fuldmagt, hvis man er forhindret i fremmøde.