Onsdagsmatchen

Onsdagsmatcherne sæsonen 2024.

I 2024 spiller vi 9 huller, som vi gjorde i 2023, nemlig Eng Sløjfen hullerne 2-10 og med gunstart kl. 18.00.

Som tidligere er onsdagsmatcherne for alle med registreret handicap. I år spiller Klub 37 også på Sø Sløjfen (hul 1+11-18).

Den 24/7 og 7/8 spiller vi sammen med Klub 37 på både Eng Sløjfen (hul 2-10) og Sø Sløjfen (hul 1+11-18).

Man kan spille fra valgfrit teested.

I de normale onsdagsmatcher vil der nogle gange blive spillet par match, hvorfor man, om muligt, bedes tilmelde sig parvis. Har man ikke i forvejen en ægtefælle / makker, må man lave aftaler på pladsen, eller vi gør det på matchkontoret. Parrene behøves ikke nødvendigvis at være kvinde/mand, men kan også være kvinde/kvinde eller mand/mand.

Der vil ikke til nogen af matcherne, på nær afslutningsmatchen, være obligatorisk spisning efter matchen, men i fællesskabets navn beder vi jer alligevel i muligt omfang deltage i spisning efter matchen – måske specielt ved hold- og par-matcherne.

Matchen koster i år kr. 25,- pr. deltager, og som sædvanlig vil der være fine præmier og klappepræmier.

Matchkontoret vil være åbent fra kl.17.00, og scorekort til matchen afleveres til matchledelsen senest kl. 17.30, hvorefter holdene snarest muligt vil blive sendt ud.

Husk også tilmelding til spisning, på listen på matchkontoret senest kl. 17.30.

 

Onsdagsudvalget.

Jørgen Nordentoft – 22 22 20 86

bogholderi@reegolfklub.dk

Nyeste resultat
Program

Sponsorer