Onsdagsmatchen sæsonen 2023

I 2023 spiller vi 9 huller, som vi gjorde i 2022, nemlig Eng Sløjfen hullerne 2-10 og med gunstart kl. 18.00.

Som tidligere er onsdagsmatcherne for alle med registreret handicap. I år spiller Klub 37 også på Sø Sløjfen (hul 1+11-18).

Den 26/7 spiller vi sammen med Klub 37 på både Eng Sløjfen (hul 2-10) og Sø Sløjfen (hul 1+11-18).

Man kan spille fra valgfrit teested.

I de normale onsdagsmatcher vil der nogle gange blive spillet parmatch, hvorfor man, om muligt, bedes tilmelde sig parvis. Har man ikke i forvejen en ægtefælle / makker, må man lave aftaler på pladsen, eller vi gør det på matchkontoret. Parrene behøver ikke nødvendigvis være kvinde / mand, men kan også være kvinde – kvinde eller mand – mand.

Der vil ikke til nogen af matcherne, på nær afslutningsmatchen, være obligatorisk spisning efter matchen, men i fællesskabets navn beder vi jer alligevel i muligt omfang deltage i spisning efter matchen – måske specielt ved hold og par-matcherne.

Matchen koster i år kr. 25,- pr. deltager, og som sædvanlig vil der være fine præmier og klappepræmier. Matchkontoret vil være åbent fra kl. 17, og scorekort afleveres til matchledelsen senest kl. 17:30, hvorefter holdene snarest muligt vil blive sendt ud.

Husk også tilmelding til spisning på listen på matchkontoret senest kl. 17.30.

Onsdagsudvalget.

Jørgen Nordentoft  – 22 22 20 86 – bogholderi@reegolfklub.dk

Nyeste resultat
Program

Sponsorer