Ordensregler

For at give alle en god oplevelse, beder vi jer tage hensyn til hinanden – det gælder både gæster og egne medlemmer. Vær derfor opmærksom på følgende ordensregler:

Adgangs- og færdselsregler:

 • Start altid med at bekræfte din starttid.
 • Følg altid anvisninger fra banekontrollen.
 • Placer venligst greenfee kupon synligt på bag’en samt bagmærke.
  Nyudskrevet scorekort skal medbringes – alternativt elektronisk scorekort.
 • Eventuelle andre banetilladelser skal fremvises på forlangende.
 • Greenkeeperne har fortrinsret på banen og skal give tegn, før der må spilles videre.
 • Hver spiller skal have eget udstyr.
 • Hunde kan medtages på banen i snor, men de må ikke færdes i klubhus, i restauranten eller på terrassen.
 • Spillerne må ikke betræde tilstødende naboarealer.

Hensyn til banepleje:

 • Spillerne har pligt til at rette nedslagsmærker på greens op med en egnet pitchfork, genplacere opslåede tørv på fairway, udglatte bunkers efter brug og venligst efterlade hele riven i bunkeren – på tværs af spilleretningen.
 • Al unødig færdsel hen over teesteder, mellem greens og greenbunkers skal undgås.
 • Buggier og trolleyer må ikke køres eller trækkes nærmere end 3 meter fra greens.
 • Buggier må ikke køre på arealer med høj rough eller arealer, som er synligt udsatte.
 • Anvendelse af egne eldrevne scootere og lignende forudsætter særlig tilladelse.
 • Følg skiltning og markeringer på banen og træn kun på de dertil anviste områder.

Flow på banen:

 • Der skal altid startes fra 1. hul og spil med mere end 1 bold må kun finde sted, hvis det ikke er til gene for andres spil og ikke unødigt belaster banen.
 • Vær opmærksom på Golfreglernes generelle regler for spilletempo:
 • Spillerne bør spille i et raskt tempo.
 • Hvis en gruppe taber et helt hul og forsinker gruppen bagved, bør den opfordre gruppen bagved til at gå igennem – uanset hvor mange spillere, der er i denne gruppe.
 • Hvis en gruppe ikke har tabt et helt hul, men det er klart at gruppen bagved kan spille hurtigere, bør den opfordre den hurtigere spillende gruppe til at gå igennem.
 • Lige store grupper giver det bedste flow på banen, og spillerne opfordres til, især i travle perioder, at søge sammen i 4-bolde.

Dresscode:

I REE Golfklub ønsker vi en afslappet stemning, hvor alle kan føle sig velkomne. I forhold til påklædning i klubben og på banerne henstiller vi til almindelig sund fornuft.

Dog ønsker vi, at nedenstående dresscode respekteres:
• Alle spillere skal være dækkende påklædt i rent og pænt tøj egnet til golfspillet.
• Poloshirt, shorts eller lange bukser – for kvinder desuden nederdel/golfkjole.
• Jogging-, arbejds-, fodbold-, badetøj og lignende er ikke velset.

Vi ønsker alle medlemmer og gæster gode oplevelser på REE Golfs anlæg.

Eventuelle overtrædelser af disse Ordensregler indberettes til Sekretariatet eller til Klubbens bestyrelse, som vil tage stilling til eventuelle repressalier.

Regel- & Handicapudvalget – Juni 2023