Cafe-udvalget

Udvalgets hovedopgave er: at sikre tilbagemeldinger fra medlemmer og gæster (og bestyrelsen), der har benyttet restaurant og formidle/afstemme forventning til restaurant, herunder personale, service og menu.

Medlemmer

Finn Lange

Udvalgsformand

Jan Falstrøm

Medlem

Gert Geertsen

Medlem

Marianne Sinding

Medlem

Lennart Nielsen

Medlem