Afskedsreception

Så blev der afholdt afskedsreception for Pia i Cafe Pibe Mølle.
Formand Kjeld Birch holdt en fin tale, så ikke et øje var tørt.
Mange kom forbi og selv bridgeholdet kom ned i en pause for at takke Pia.
Vi takker alle Pia og ønsker god vind på den fremtidige rejse i livet.
Vi glæder os også til at se dig på golfbanen næste år.