Bridgeklubben

Bestyrelse:

Benny Nicolaisen
Formand
26 79 67 33
Jytte Slotsgaard
Kasserer
20 73 70 01
Ole Borre Jørgensen
Medlem
20 13 23 50
Doris Hedegaard
Suppleant
29 86 03 95

Velkommen til REE Golf Bridgeklub.

Klubben blev stiftet den 30. august 2010 af en gruppe bridgeinteresserede golfspillere.

Ved opstarten var vi 18 medlemmer og antallet er nu øget til 30.

Spilletider:
Turneringsbridge fredage kl. 13.00 – ca. 17.00. med sæsonstart ca. 1. oktober.

Forår og efterår afvikles en golf-bridge turnering med golf om formiddagen og bridge om eftermiddagen..

Klubbens formål er gennem bridgespillet at have hyggeligt socialt samvær med bridge- og golfinteresserede også uden for den normale golfsæson.

Der er ikke mødepligt, men man tilmelder sig fra gang til gang.

Er du interesseret i at høre mere eller blive medlem i klubben så henvend dig til bestyrelsen.

Er du kommet op i årene og vil spille golf med jævnaldrene?

Vigtige dokumenter

Sponsorer