Lokalregler for REE GOLF

1. Banemarkeringer:

2. Træer med net, blå markering eller støttepæle er ”ikke-flytbare forhindringer”. Regel 16.1.

3. Gule, røde og blå markeringspæle, 150m sten og afmærkninger i fairway er ”ikke-flytbare forhindringer”. Regel 16.1.

4. Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 (se opslag i klub/hjemmeside) droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet. (“Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder.) Læs nærmere her.

5. Efter spillernes valg kan fugleekskrementer på hul 9, 13, 14 og 15 behandles enten som:

·         En løs naturgenstand, der kan fjernes efter Regel 15.1 eller

·         Areal under reparation, hvorfra det er tilladt at få lempelse efter Regel 16.1.

6. Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold er i strafområdet på hul 5 eller 11, må spilleren tage lempelse med ét strafslag enten efter Regel 17.1, eller ved at placere en bold på måtten i droppezonen.

7. Out of bounds grænsen på 2., 3., 4., 9. og 14. hul defineres af den nærmeste kant af asfaltvejen. En bold, der kommer til at ligge stille på eller på den anden side af vejen, er out of bounds, selvom den kommer til at ligge stille på en anden del af banen.

Straf ved overtrædelse af Lokalreglerne

Den generelle straf.

Godkendt af DGU februar 2019.

Uddrag af klubbens Ordensregler:
Udslag på 2., 4. og 14. hul er forbudt, når der er trafik på vejen.
Der skal afventes ringesignal, før der slås op over bakken på 4. hul og 9. hul.
Tilstødende marker og haver må ikke betrædes. Overtrædelse af reglerne kan medføre bortvisning/karantæne.

REE GOLF – Regel & Hcp. udvalget februar 2019.

Kom ud og prøv vores dejlige baner!