Midlertidig Lokalregel – Lejeforbedring.

Er gældende pr. 24. oktober 2022.

Når en spillers bold ligger i en del af det generelle områdeklippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra dette lempelsesområde:

 • Referencepunkt: Boldens oprindelige sted.
 • Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunkt: en køllelængde fra referencepunktet, men med disse begrænsninger:
 • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
  • Må ikke være tættere på hullet end referencepunktet, og
  • Skal være i det generelle område.

Når der gøres brug af denne lokalregel, skal spilleren vælge et sted at placere bolden og anvende procedurerne for genplacering af en bold efter Regel 14.2b (2) og 14.2e.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

Læs mere om vores lokalregler her.

Vinterregler

Er gældende pr. 24. oktober 2022.

Vi kan glæde os over, at den grundlæggende indstilling er, at vi spiller banen så normalt og med så få restriktioner, som forholdene tillader det.
Hvad forholdene tillader er ene og alene op til Greenkeeper at afgøre, og vi må alle respektere, hvis der skiltes, at banen er lukket.

I vintersæsonen gælder følgende, med mindre Greenkeeper bestemmer anderledes:

 • Hvis banen er lukket, er der adgangsforbud til hele anlægget inkl. putting greens og træningsområder for indspil.
 • Uanset om banen er åben, er det aldrig tillladt at betræde greens og teesteder, der er dækket af rimfrost.
 • Det er tilladt at bruge trolley – dvs., der er ikke vognforbud.
 • Kørsel med buggy tilladt i perioder. Kontakt sekretariatet for tilladelse.
 • Kørsel med 3- og 4-hjulede scooter er ikke tilladt.
 • Træningsanlægget er altid åbent (bemærk dog åbningstiderne), og der indsamles bolde hele vinteren, hvis det er muligt.
 • Par-3 banen er altid åben.
 • Der indføres nedenstående midlertidige lokalregel om muligheder for lejeforbedring (kan også ses på opslag i klubhuset).
 • Selvom der spilles med “lejeforbedring”, kan der handicapreguleres.

Godkendt  af DGU 2019.

REE Golfklub/ Regel & Hcp. udvalget oktober 2019